Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Věcné břemeno

Věcné břemeno je omezení vlastníka dané věci v určité oblasti. Oprávněná osoba tak může využívat část užitné hodnoty cizího majetku. Věcná břemena se dělí na tzv. služebnosti (vyznačuje se pasivitou reálného vlastníka, který musí strpět (vedení inženýrských sítí přes svůj pozemek nebo umožnění průchodu přes něj) nebo se zdržet určitého jednání (například nestavět vyšší stavbu než je ujednáno)) a reálná břemena (zde musí osoba konat nějakou činnost ve prospěch jiné osoby (například odevzdávat část své úrody)). Věcná břemena na věcech spočívají i po jejich prodeji nebo převodu.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!