Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Vlastnické právo

Vlastnické právo neboli vlastnictví je právo majitele ke svým věcem, se kterými může libovolně nakládat podle svého vlastního uvážení. Vlastnické právo je tím nejsilnějším věcným právem, které známe. Do vlastnictví dané osoby spadají věci hmotné i nehmotné. Toto právo je chráněno v České republice občanským zákoníkem a na mezinárodní scéně Listinou základních práv a svobod. Vlastnické právo je základním předpokladem existence tržního hospodářství. Samotné vlastnické právo se skládá ze tří dílčích práv – práva věc držet, práva s věcí nakládat a práva věc užívat a požívat její plody a užitky.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!