Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí může získat každá osoba, která o něj požádá, k jakékoli parcele zapsané v katastru nemovitostí. Výpis má podobu Listu vlastnictví, na kterém jsou uvedeny všechny nemovitosti ve vlastnictví konkrétní osoby. Výpis z katastru nemovitostí prokazuje stav nemovité věci evidované v něm k okamžiku jeho vyhotovení. Platnost výpisu je zajištěna opatřením datem, kulatým razítkem katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku. Výpis formou Listu vlastnictví je možné získat osobní návštěvou katastrálního úřadu nebo online za pomoci webové aplikace tzv. dálkového přístupu, která je zpoplatněna.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!