Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Zástavní smlouva k nemovitosti

Zástavní smlouva k nemotitosti je zajišťujícím institutem práva, který slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazků, pokud tak dlužník neučiní dobrovolně. Uzavírá se mezi věřitelem a dlužníkem a musí tak být učiněno písemnou formou. Je-li nemovitost financována hypotékou, je sjednání zástavního práva základním předpokladem pro její poskytnutí. Aby mohlo zástavní právo na nemovitost být vloženo do katastru nemovitostí, musí se k zástavní smlouvě přiložit ještě návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!