Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Znalecký posudek

Znalecký posudek je dokument, který byl vypracován soudním znalcem za účelem získání informací a důkazů, které mohou být při soudním procesu podstatné. Soudní znalec na základě svých odborných zkušeností pouze zajistí vypracování posudku, jeho posouzení jako důkazu však musí přenechat příslušnému soudci. Znalecký posudek může být přednesen v ústní i písemné formě. Písemný posudek je někdy přezkoumáván dalšími soudními znalci. Znalec pro vypracování nezávislého znaleckého posudku může pokládat při výslechu otázky nebo nahlížet do spisů.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!