Jak legálně ubytovat ukrajinské uprchlíky?

Máte možnost ubytovat ukrajinskou rodinu, ale bojíte se povinností s tím spojených? Je třeba ubytované cizince hlásit vždy nebo se najdou i výjimky? A jak je to s příspěvkem pro ubytovatele? Kromě přímé pomoci ukrajinským uprchlíkům jsme se rozhodli vydat článek, který Vám v aktuální situaci může usnadnit ubytování cizinců v krizi. Pojďte si jej…

Události posledních týdnů zasáhly každého a mnoho z nás chce pomoci lidem, kteří do naší země utíkají před válkou. Pokud vlastníte bydlení, které můžete nabídnout ukrajinským uprchlíkům a nejste si jisti, jaké podmínky musíte splnit a dodržet, přečtěte si náš článek. Pokusili jsme se co nejlépe vysvětlit, jaké podmínky stanovuje zákon a jaké jsou Vaše povinnosti jak vůči státu, tak vůči ubytovaným.

 

Vhodné prostory? Ty zkolaudované pro bydlení či ubytování

Úplně na začátek je vhodné zmínit, že dům či byt, který chcete nabínout k bydlení, musí splňovat parametry obytných prostor. Nemovitost je třeba mít zkolaudovanou, konkrétně jako prostory určené k trvalému nebo přechodnému bydlení či k rekreaci. Prakticky to tedy znamená, že pronajmout můžete byt, dům, chatu nebo například hotelový pokoj či penzion. Tato podmínka platí vždy, pokud se chystáte pronajímat, a ani v případě nouzového ubytování uprchlíků nepozbývá účinnosti. Pokud tedy Vaše nemovitost tento požadavek splňuje, pak se můžeme podívat na to, zda se na Vás vztahují povinnosti ubytovatele.

fotka bytových prostor

Zákon o pobytu cizinců na území ČR

Podmínky pro ubytování cizinců stanovuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a v § 99 až § 102 a definuje, kdo je tzv. ubytovatelem. Ubytovatelem je ten, kdo ubytuje bezúplatně alespoň 6 cizinců nebo alespoň jednoho cizince za úhradu. Výjimku tvoří ubytování 6 a více cizinců, kteří jsou zároveň rodinnými příslušníky. Prakticky to tedy znamená, že ubytovatelem jste, pokud ubytujete:

 

Povinnosti ubytovatele

Z výše uvedeného zákona vyplývají ubytovateli povinnosti, které musí vůči svým nájemníkům a státu dodržovat. Patří mezi ně například hlášení cizinců na cizineckou policii, vedení domovní knihy či spolupráce s policií.

Hlášení cizinecké policii

První povinnost, kterou musíte neprodleně po samotném ubytování cizince řešit, je hlášení nájemníka na cizineckou policii. Nejedná se o nic výjimečného, je to standardní postup. Svého nájemníka musíte nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů od ubytování. Tuto podmínku musíte splnit u každého cizince s výjimkou zahraničních rodinných příslušníků a počtu 5 cizinců, které ubytováváte bezúplatně.

Papírový formulář nebo Ubyport?

Při hlášení cizinecké policii existují dva způsoby. Zde se rozlišuje, zda v oboru ubytování podnikáte nebo ne. V případě, že nemáte ubytování jako předmět své podnikatelské činnosti, pak postačí, když si na stránkách policie stáhnete přihlašovací tiskopis, který naleznete v sekci Dokumenty jako druhý odkaz od konce. Tento tiskopis vyplníte a odnesete na policii. Pro snadnější vyplňování si můžete otevřít i návod na vyplnění tohoto tiskopisu.

tiskopis hlášení cizinců

U tohoto způsobu hlášení si dovolíme Vám dát tip – tiskopis vyplňte ve dvou provedeních. Jeden na příslušném oddělení policie odevzdáte a druhý si necháte označit razítkem a bude Vám sloužit jako doklad, že jste hlášení splnili. Můžete si jej založit do domovní knihy jako potvrzení pro případnou kontrolu.

V případě, že je ubytování předmětem Vaší podnikatelské činnosti, pak máte povinnost registrace do systému Ubyport. Jedná se o elektronický systém pro všechny ubytovatele, kteří v oblasti pronájmů podnikají. Patří sem například zřizovatelé hotelů, Airbnb nebo třeba firmy, které si pořídily byt a nyní jej pronajímají. Tito ubytovatelé pak své cizinecké nájemníky hlásí prostřednictvím dálkového přístupu. I v tomto případě platí, že je nutné hlášení provést do 3 pracovních dnů od ubytování cizince.

Elektronický přístup přes Ubyport můžete využít i v případě, že v oblasti ubytování nepodnikáte, ale elektronické hlášení je pro Vás výhodnější.

 

Přiměřenost ubytování

Také je nutné, abyste jako ubytovatel splnil nárok na přiměřenost ubytování. To v praxi vypadá tak, že byt musí být čistý a vhodný k obývání. Musí splňovat hygienické normy, například podmínku, že pro jednu ubytovanou osobu je stanovena norma 8 m2, pro dvě osoby 12,6 m2 a pro každou další se pak připočítává 5 m2 obytné plochy.

 

Potvrzení o ubytování

Jako ubytovatel máte povinnost vydat cizinci, který u Vás bydlí, potvrzení o ubytování. Cizinci toto potvrzení často potřebují pro vydání víz, žádost o trvalý nebo dočasný pobyt a je tedy nutné jim jej vystavit. Potvrzení má určité náležitosti a musí v něm být uvedeno:

 

Domovní kniha

Dále je Vaší povinností vést domovní knihu, ve které jsou všichni ubytovaní cizinci evidováni. Za domovní knihu je považován i souhrn dokumentů, které obsahují všechny informace v rozsahu přihlašovacího tiskopisu (ten si můžete stáhnout a prohlédnout výše i s návodem na jeho vyplnění). Zapisují se zde například identifikační údaje ubytované osoby, státní příslušnost, počátek a konec ubytování. Za domovní knihu lze považovat i soubor dokumentů, které shromažďují informace v rozsahu přihlašovacího tiskopisu, například tedy nájemní smlouvy s ubytovanými cizinci. Důležitou informací je, že tuto domovní knihu nebo listinné dokumenty, které ji nahrazují, jste povinni uchovávat po dobu 6 let od data posledního zápisu pobytu cizí osoby. V praxi to tedy bude vypadat tak, že povedete domovní knihu, do které budete zapisovat všechny údaje o ubytovaných osobách. Povinnými údaji jsou:

 

Hlášení policii a umožnění vstupu

Ubytovatel má zákonnou povinnost hlásit neprodleně policii úmrtí cizineckého nájemníka. Dále má ubytovatel povinnost umožnit policii vstup do nemovitosti. V případě tohoto vstupu se nesmí jednat o porušení práva na soukromí a rodinný život. Prakticky tedy může policie do bytu vstoupit, ale musí respektovat základní lidská práva na soukromí (např. při vstupu do koupelny, apod.).

Povinnost dodržet všechny tyto náležitosti je nutné nejen v případě ukrajinských uprchlíků, ale i při ubytování jiných zahraničních nájemníků. Mnohdy se stává, že ubytovatel v případě nájemníků ze Slovenska na hlášení zapomene, protože si svoji povinnost vůči těmto cizincům vůbec neuvědomí. Hlášení cizinecké policii však podléhají všechny osoby, které nemají na území ČR trvalý pobyt.

Vřele doporučujeme hlášení a další náležitosti dodržovat, protože cizinecká policie provádí pravidelné kontroly. Sankce se podle závažnosti pochybení mohou vyšplhat až do výše 50.000 Kč.

 

Důvěřuj, ale prověřuj

Pokud se rozhodnete, že ve svém bytě nebo domě chcete ubytovat cizince, pak je vhodné si prověřit, zda se jedná o osobu bezúhonnou. Této tematice jsme se v minulosti už věnovali v tomto článku. Pro prověření lze použít databázi České policie, slovenskou verzi Patranie po osobách SK a v současnosti budou asi velice aktuální tzv. sankční seznamy. Jedná se o databázi, ve které lze najít osoby, které jsou spojeny s terorismem, případně jeho finanční podporou, praním špinavých peněz atd. Zajímavým prostředkem pro vyhledávání potenciálně nebezpečných nájemníků může být např. i tato Evropská databáze hledaných osob.

Protože považujeme za velmi důležité vědět, koho ve své nemovitosti ubytováváte, doporučujeme si budoucí nájemníky opravdu prověřit. V případě, že Vás při pronájmu zastupuje realitní kancelář, pak určitě trvejte na prověrce z jejich strany. Naše realitní agentura má s prověřováním nájemníků bohaté zkušenosti. Proto se na nás v případě nejasností nebo dotazů rozhodně neváhejte obrátit.

Pokud jste si tedy své budoucí nájemníky prověřili, směle přistupte k podpisu nájemní smlouvy. Písemnou formu vztahu považujeme vždy za nutnost. Stanoví se tak práva a povinnosti obou smluvních stran a bude jasné, za jakých podmínek a na jak dlouho u Vás bude cizinec ubytovaný. Z našich zkušeností jednoznačně vyplývá, že podmínky jasně určené na začátku pronájmu Vám pomůžou vyhnout se případným nepříjemnostem.

Možná Vás překvapilo, kolik náležitostí je třeba splnit, případně jak důkladně je vhodné svého nájemníka prověřit. Z naší zkušenosti vyplývá, že čím lépe se na budoucí smluvní vztah připravíte, tím bezpečnější a nekomplikovanější bude. Pokud si chcete být jisti, že jste vše splnili a zjistili, klidně se na nás obraťte na Messengeru nebo e-mailu. Rádi Vám poskytneme další informace.

 

Bonus na závěr: Dotační program

V minulých dnech se vláda dohodla na systému dotací pro domácnosti, které u sebe ubytují ukrajinské uprchlíky.

Platí, že příspěvek ve výši 3.000 Kč – 12.000 Kč bude vyplácet příslušný Úřad práce při splnění následujících podmínek:

Žádost bude možné podat prostřednictvím aplikace, na jejímž vývoji nyní MPSV pracuje nebo přes pobočku příslušného Úřadu práce. V žádosti bude třeba uvést identifikační údaje uprchlíků, dobu po kterou budou ubytováni, adresu a Váš právní vztah vůči nemovitosti (tedy zda jste vlastníkem nebo nájemníkem). Bude také třeba čestné prohlášení, že bydlení splňuje stanovené podmínky a že je poskytováno zdarma.

 

spaní pod mostem

 

Věříme, že Vám tento článek pomohl zorientovat se v problematice ubytování cizinců. Zároveň jsme pro Vás připravili check-list, podle kterého si můžete snadno ověřit, zda jste při ubytování na něco nezapomněli. V případě, že o tento seznam máte zájem, napište si o něj do komentářů zde a my Vám jej zašleme (samozřejmě zdarma).

A pokud budete chtít s celým postupem pomoct a případné nejasnosti vysvětlit, neváhejte nás kontaktovat! Možností je mnoho: dole v komentářích, na mailu či na sociálních sítích (Facebooku i Instagramu).

Zvažujete prodej či pronájem Vaší nemovitosti?

Spočítejte si její tržní cenu během 5 minut ZDARMA pomocí našeho Realbota!

Tento článek pro Vás připravil

Přidáno dne

Další články od tohoto autora

 • Realitní makléř

  … aneb vše, co byste o této profesi měli vědět!

  : Realitní makléř
 • 10 důvodů, proč prodat Vaši nemovitost s realitní agenturou R21

  Máte k prodeji či pronájmu dům, byt, chalupu, ale váháte, zda se vůbec svěřit do rukou realitní kanceláře a chcete to raději zkusit na vlastní pěst? Nebo právě hledáte realitní agenturu, která Vám pomůže prodat Vaši nemovitost snadno, rychle, za dobrou cenu a s transparentním a férovým jednáním? Pojďte se sami přesvědčit, že u nás…

  : 10 důvodů, proč prodat Vaši nemovitost s realitní agenturou R21
 • Energie – jak zahýbou s cenami nemovitostí?

  Nedávno jsme si připomněli rok od vpádu Ruska na Ukrajinu. Tato invaze otřásla celým světem, včetně s energiemi. Na počátku roku 2022 se tak rozjela velká energetická krize, se kterou se nějakým způsobem vyrovnáváme doteď.

  : Energie – jak zahýbou s cenami nemovitostí?