Jak se poprat s daní z nemovitých věcí?

Každoroční povinnost všech majitelů nemovitostí, ale také nová povinnost pro každého, kdo si v loňském roce nějakou další nemovitost pořídil. Jak na ni?

Kdo platí daň z nemovitých věcí?

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je vždy vlastník pozemku, zdanitelné stavby nebo jednotky v České republice, který je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník příslušné nemovitosti ke dni 1. 1.

Co když jsou však kupní smlouvy již podepsány, ale na katastru nejste uvedeni jako nový vlastník? Pak mohl nastat jeden ze dvou případů:

 1. Návrh na vklad byl podán kdykoliv v předcházejícím roce (třeba i 31. 12. v 16:59 odpoledne) – pak se Vás daň z nemovitých věcí pro předmětný rok bude týkat, neboť vlastnické právo je zapisováno s právními účinky vždy zpětně k datu podání návrhu na vklad. Vaší povinností tedy bude podat daňové přiznání kdykoliv do konce 3. měsíce po měsíci zápisu do KN a daň uhradit ve standardním termínu splatnosti. 
 2. Návrh na vklad byl podán až po 1. 1. – v tomto případě se Vás daň z nemovitých věcí netýká a bude se týkat předchozího vlastníka. Stejně tak, pokud kdykoliv po 1. 1. nemovitost prodáte – tedy podepíšete kupní smlouvy a podáte návrh na vklad do katastru nemovitostí, nezbavujete se tím povinnosti zaplatit daň z nemovitostí. 

Pokud jste se stali vlastníky nemovitosti v uplynulém roce, pak je Vaší povinností podat nejpozději do 31. 1. daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Bez ohledu na to, zda jste nemovitost koupili, dostavěli, zdědili nebo dostali darem, musíte podat daňové přiznání. V roce 2020 tedy do pátku 31. 1.

Pokud jste přestavěli Vaši nemovitost, pak nejspíše budete podávat daňové přiznání také. Zejména pokud jste měnili celkový objem stavby či zastavěnou plochu.

Pokud jste již daňové přiznání podávali a žádným způsobem jste nemovitost nepřestavovali ani s ní jinak nenakládali, pak daňové přiznání podávat nemusíte a stačí vyčkat na vyměření daně od finančního úřadu. 

Platba daně z nemovitých věcí:

Jak se platí daň z nemovitosti? Ačkoliv daňové přiznání podáváte do konce ledna, daň je splatná až 31. května. Pokud tedy máte podané daňové přiznání (ať už letos či kdykoliv dříve), daň musíte uhradit. Výjimku v datu splatnosti tvoří případy, kdy je celková roční daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč. Pokud je Vaše daňová povinnost vyšší, můžete daň zaplatit ve dvou splátkách a to k 31. 5. a 30. 11. Pokud jste navíc ještě poplatík provozující zemědělskou výrobu a chov ryb, pak se Vaše daňová povinnost odsouvá na 31. 8. a 30. 11. Minimální hranice pro platbu daně činí 30 Kč.

Kdy dostanu složenku pro daň z nemovitých věcí?

(Zdroj: www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2019/prvni-slozenky-pro-zaplaceni-dane-z-nemo-9722)

Pokud však složenku v termínu nedostanete, kontaktujte příslušný finanční úřad. V případě nezaplacení daně Vás totiž neomlouvá fakt, že k Vám složenka nedorazila.

Co se stane, když daň nezaplatím?

Daň z nemovitých věcí je dle zákona splatná do 31. května. Pokud se ale stane, že zapomenete, máte ještě 5 dnů možnost daň uhradit. Pozor! V této lhůtě musí peníze již „přistát“ na účtu finančního úřadu. Pokud se tak nestane, začínají se počítat za dlužnou částku úroky dle příslušných pravidel.

Co když má nemovitost více vlastníků?

Vlastníte nemovitosti v SJM, tedy společně s manželem či manželkou, nebo například ve spoluvlastnictví s dalšími osobami? V tomto případě podává daňové přiznání pouze jeden z vás. Na tohoto člověka je pak ze zákona pohlíženo jako na společného zástupce všech vlastníků a finanční úřad povede veškerou další komunikaci s tímto zástupcem. Tomuto člověku je rovněž zasílána složenka pro zaplacení daně a tato osoba zodpovídá za řádnou a včasnou úhradu daně za celou nemovitost. Ostatní spoluvlastníci jsou v pozici ručitelů vůči správci daně za tuto daň. Pokud nebude daň řádně a včas zaplacena, může ji správce daně vymáhat po poplatníkovi nebo po kterémkoli ručiteli v plné výši.

Pokud vlastníte více nemovitostí, je rozhodující, kde se nacházejí:

 1. Všechny nemovitosti jsou v obvodu územní působnosti jediného správce daně: V tomto případě stačí podat jedno daňové přiznání, na kterém uvedete všechny nemovitosti společně.
 2. Nemovitosti jsou na různých místech v rámci České republiky: Pokud vlastníte nemovitosti v různých koutech ČR, pak musíte podat daňové přiznání zvlášť pro každý region, který spadá do gesce jiného finančního úřadu. U každého správce daně pak podáváte jedno daňové přiznání pro všechny nemovitosti v dané lokalitě.

Co když jsem nemovitost v uplynulém roce prodal? Pak se nezapomeňte od daně z nemovitých věcí odhlásit – v tomto případě stačí volnou formou (např. doporučeným dopisem či pomocí datové schránky) na příslušný finanční úřad napsat, že předmětnou nemovitost již nevlastníte a pro vyloučení pochybností můžete rovnou přiložit list vlastnictví, kde je zapsán nový vlastník nemovitosti.

Musím platit daň z nemovitých věcí za garáž? Zde bude záležet, zda je garáž definována jako samostatná jednotka či stavba. Pokud ano, daňové přiznání podáváte a musíte tak platit i daň z nemovitých věcí. Pokud je garáž například součástí společných prostor budovy, které máte právo užívat, daňové přiznání samostatně nepodáváte.

Zajímá Vás více informací k dani z nemovitých věcí? Zeptejte se nás v komentáři! 

 

Zvažujete prodej či pronájem Vaší nemovitosti?

Spočítejte si její tržní cenu během 5 minut ZDARMA pomocí našeho Realbota!

Tento článek pro Vás připravil

Přidáno dne

Další články od tohoto autora

 • Realitní makléř

  … aneb vše, co byste o této profesi měli vědět!

  : Realitní makléř
 • 10 důvodů, proč prodat Vaši nemovitost s realitní agenturou R21

  Máte k prodeji či pronájmu dům, byt, chalupu, ale váháte, zda se vůbec svěřit do rukou realitní kanceláře a chcete to raději zkusit na vlastní pěst? Nebo právě hledáte realitní agenturu, která Vám pomůže prodat Vaši nemovitost snadno, rychle, za dobrou cenu a s transparentním a férovým jednáním? Pojďte se sami přesvědčit, že u nás…

  : 10 důvodů, proč prodat Vaši nemovitost s realitní agenturou R21
 • Energie – jak zahýbou s cenami nemovitostí?

  Nedávno jsme si připomněli rok od vpádu Ruska na Ukrajinu. Tato invaze otřásla celým světem, včetně s energiemi. Na počátku roku 2022 se tak rozjela velká energetická krize, se kterou se nějakým způsobem vyrovnáváme doteď.

  : Energie – jak zahýbou s cenami nemovitostí?