Revize a kontroly v nájemním bytě

Jak často by se měly provádět kontroly a revize v nájemním bytě? Kdo je za ně zodpovědný? A proč je jich vůbec zapotřebí? Vše se dozvíte v tomto článku!

Co se týče nájemního bytu, je problematika kontrol a revizí značně jednodušší, než v případě celého bytového domu. Tam je totiž zapotřebí provádět kontroly/revize ve značně více oblastech. Od elektrických a plynových zařízení až po výtahy, požární bezpečnost, tlakové nádoby a další. V tomto článku se proto zaměříme pouze na nájemní byty a s nimi spojené kontrolní povinnosti.

Co je nutné kontrole podrobit?

U klasického pronájmu bytu, který se týká drtivé většiny obyvatel, je povinností provádět zejména revize plynových zařízení. Pravidelná revize elektroinstalací není ze zákona vyžadována – povinnost revize elektrických rozvodů se týká pouze společných prostor bytového domu. Revizi bytových rozvodů je nutné udělat i v případě rozsáhlejší opravy či rekonstrukce. 

Pokud jde o spotřební rozvody plynu a plynové spotřebiče, zde musíme rozlišovat mezi kontrolou a revizí. Během kontroly je posuzováno, zda stav zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a také požadavkům požární ochrany. Revizí je pak myšleno celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, případně i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost. Posuzována je i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Pokud jde tedy o kontrolu, ta je prováděna oprávněnou osobou jednou ročně. Revizi pak musí provést revizní technik, a to jednou za 3 roky.

Důležité je také neopomenout kontrolu a čištění spalinových cest, tj. komínů. Ty jsou prováděny jednou ročně způsobilou osobou.

Kdo je zodpovědný za kontroly a revize?

Často se objevuje otázka, kdo je za kontroly a revize zodpovědný. Zda dohlédnutí na jejich provedení a finanční náklady jsou v režii majitele bytu (případně celého bytového domu) nebo jsou naopak povinnosti nájemce. Obecně platí, že pokud nájemní smlouva nestanoví jinak, veškeré revize a kontroly spadají do kategorie běžné údržby. Tu provádí sám nájemce, ve vlastní režii a na vlastní náklady. Je tak zodpovědný i za všechny kontroly a revize elektrických a plynových zařízení v nájemním bytě.

Co se týče kontroly a čištění spalinových cest, na těch se podílí jak jednotliví nájemci, tak i majitel celého bytového domu (případně SVJ). K povinnostem nájemců, které spadají do již zmíněné běžné údržby, patří i zajištění kontroly dodatečně instalovaných komínových vložek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče v jednotlivých nájemních bytech, které tak tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče. V režii majitele bytového domu (potažmo SVJ) je pak kontrola komínů jako stavební konstrukce, a to v celé své stavební délce.

Proč je nutné na kontroly a revize pamatovat?

Důležitou roli hrají zejména v případě vzniku pojistné události, kdy pojišťovna zpětně zjišťuje, zda byly podstoupeny dostatečné kroky k zamezení jejího vzniku. Pokud by shledala, že stav zařízení nebyl dostatečně kontrolován, pravděpodobně by nedošlo k vyplacení pojistného plnění. Proto není dobré kontroly a revize podceňovat. A pokud je nezajistí sám nájemce, je lepší, aby je majitel provedl z vlastní iniciativy, protože případně vzniklé problémy určitě nestojí za to.

Máte další otázky? Kontaktujte nás! Rádi Vám je zodpovíme.

Telefon | E-mail | Facebook | Instagram

 

Zvažujete prodej či pronájem Vaší nemovitosti?

Spočítejte si její tržní cenu během 5 minut ZDARMA pomocí našeho Realbota!

Tento článek pro Vás připravil

Přidáno dne

Další články od tohoto autora

 • Realitní makléř

  … aneb vše, co byste o této profesi měli vědět!

  : Realitní makléř
 • 10 důvodů, proč prodat Vaši nemovitost s realitní agenturou R21

  Máte k prodeji či pronájmu dům, byt, chalupu, ale váháte, zda se vůbec svěřit do rukou realitní kanceláře a chcete to raději zkusit na vlastní pěst? Nebo právě hledáte realitní agenturu, která Vám pomůže prodat Vaši nemovitost snadno, rychle, za dobrou cenu a s transparentním a férovým jednáním? Pojďte se sami přesvědčit, že u nás…

  : 10 důvodů, proč prodat Vaši nemovitost s realitní agenturou R21
 • Energie – jak zahýbou s cenami nemovitostí?

  Nedávno jsme si připomněli rok od vpádu Ruska na Ukrajinu. Tato invaze otřásla celým světem, včetně s energiemi. Na počátku roku 2022 se tak rozjela velká energetická krize, se kterou se nějakým způsobem vyrovnáváme doteď.

  : Energie – jak zahýbou s cenami nemovitostí?